Opis

PODSTAWY PROJEKTU

Zaburzenia nastroju, które odnoszą się do wszystkich rodzajów depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej są jednymi z najczęstszych chorób stanowiących główną przyczynę niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci w populacji osób w wieku od 18 do 44 lat. Depresja uważana za chorobę cywilizacyjną, dotyka obecnie ponad 120 milionów ludzi na całym świecie.
W ramach prowadzonych w poprzednim projekcie badań, opracowaliśmy kompleksowy program badawczy w postaci akademickiej platformy do poszukiwania kandydatów na nowy lek przeciwdepresyjny w grupie receptorów serotoninowych i glutamatergicznych.
Badania platformy zostały zorganizowane na czterech uzupełniających się poziomach.
Pierwszy moduł obejmuje modelowanie molekularne i wykorzystuje różnorodne techniki przesiewowych badań wirtualnych (mVS) z zastosowaniem modeli homologicznych badanych receptorów, modeli farmakoforowych, jak też nowych narzędzi i nowych metod rozwijanych do wspomagania mVS.
Po drugie, system akwizycji związków, oparty na racjonalnie zaplanowanej syntezie nowych połączeń w laboratoriach macierzystych jak i przeszukiwaniu istniejących bibliotek związków komercyjnych i akademickich.
Trzeci moduł obejmuje badania biochemiczne i farmakologiczne, a czwarty to charakterystyka aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych związków w modelach zwierzęcych.
Obecny projekt ma na celu dalszy rozwój badań platformy, na podstawie wyników uzyskanych do tej pory, a także rozszerzenie jej zakresu na nowe cele terapeutyczne (z grupy receptorów nieaminergicznych) mające znaczenie dla działania przeciwdepresyjnego.