Galeria

2013-10-29 – 11-16 – Wizyta badawcza koordynatora Partnera Norweskiego – prof. Ingrebigta Sylte w Instytucie Farmakoloii PAN

2013-11-05 – 11-08 – pierwsze spotkanie Komitetu sterującego (Kraków)

2014-01-05 – 01-31 – Wizyta badawcza dr Mari Gabrielsen i Thibauda Freyda w Instytucie Farmakologii PAN