Aktualności

2012-11-30 – wysłanie wniosku projektu PLATFORMex (nr 198887)
2013-01-10 – pozytywna ocena formalna (więcej)
2013-03-12 – lista rankingowa projektów rekomendowanych do finansowania (najlepiej oceniony wniosek w grupie tematycznej Zdrowie) (więcej)
2013-10-10 – podpisanie Umowy partnerskiej
2013-10-29 – 11-16 – Wizyta badawcza koordynatora Partnera Norweskiego – prof. Ingrebigta Sylte w Instytucie Farmakoloii PAN (galeria)
2013-10-31 – podpisanie umowy o wykonanie projektu pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk – Partnerem wiodącym
2013-11-01 – rozpoczęcie Projektu
2013-11-05 – 11-08 – pierwsze spotkanie Komitetu sterującego (Kraków) (galeria)
2014-01-05 – 01-31 – Wizyta badawcza dr Mari Gabrielsen i Thibauda Freyda w Instytucie Farmakologii PAN (galeria)